Problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti u svakom delu Vašeg poslovanja.
Pažljivo planirana poreska politika preduzeća stvara velike poreske uštede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije i te kako važno. Naše usluge poreskog savetovanja eliminišu ili smanjuju svaki potencijalni poreski rizik i omogućuju postizanje maksimalne poreske efikasnosti kako na kratke tako i na duge rokove.

Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze. Naše usluge oBuhvataju poresku optimizaciju, savetovanje u vezi sa porezom na dodatnu vrednost, porezom na dobit, poreza na dohodak, poreza po odbitku, priprema i podnosenje poreskih prijava

Iz oblasti poreskog savetovanja, posebno želimo da izdvojimo uslugu izrade elaborata o transfernim cenama. Transferne cene su cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrše usluge između povezanih lica. Transferne cene takođe obuhvataju i davanje međusobnih pozajmica i kredita.

 

Studije o transfernim cenama izrađujemo u skladu sa:

  • Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima,
  • Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, kao i
  • Zakonom o porezu na dobit pravnih lica u RS

Na taj način, kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima, dobijaju elaborat o transfernim cenama kojim se argumentuju i dokazuju tržišni uslovi i prikazuje način i uslovi poslovanja između povezanih lica.

Problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti u svakom delu Vašeg poslovanja.

Pažljivo planirana poreska politika preduzeća stvara velike poreske uštede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije i te kako važno. Naše usluge poreskog savetovanja eliminišu ili smanjuju svaki potencijalni poreski rizik i omogućuju postizanje maksimalne poreske efikasnosti kako na kratke tako i na duge rokove.

Primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja omogućujemo Vam da optimizujete svoje poreske transakcije na međunarodnom nivou. U cilju maksimalnog korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranje poreskih opterećenja zavisnih privrednih subjekata, ponudićemo Vam predloge za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije.

Pročitaj više

Postavite pitanje za ovu oblast

1 + 0 = ?