Naš računovodstveni servis za vas može da obavlja kompletno vođenje, ili pak možete da nam prepustite samo određena područja. Znamo da prilagodimo svoje usluge velikim, srednjim i malim preduzećima.

Trudimo se da za svoje klijente obavljamo sve računovodstvene poslove na najvišem mogućem stručnom nivou. Svesni smo da računovodstveni servis svojim klijentima mora da nudi kvalitetno poresko i poslovno savetovanje. U tu svrhu se neprestano obrazujemo. Osnovno načelo nam je kvalitet; zato nudimo profesionalan pristup i saradnju koja se zasniva na stručnosti i poverenju. Sarađujemo sa svim značajnim institucijama u državi u vezi sa računovodstvom, dažbinama i preduzetništvom uopšte.

Koristimo samo vrhunsku informacionu tehnologiju . U našem preduzeću  o stalnim klijentima brine stalna ekipa. U svom radu smo naročito detaljni kada je u pitanju visoka stručnost u vezi sa savetovanjem, brz odziv na razne dodatne želje i  ljubazan odnos.

Želimo da ostanemo ugledan, stručan, pouzdan i ljubazan računovodstveni servis. Na osnovu stručnosti i upotrebom najsavremenijih informacionih rešenja, kao i naglašenom brigom za klijente, želimo dodatno da poboljšamo svoje usluge.

Temeljnim vrednostima – kvalitetom usluga, zadovoljstvom klijenata i kontinuiranim porastom poslovanja želimo da ostanemo ugledan poslodavac za najbolje kadrove.

 • Kao veći računovodstveni servis  obezbeđujemo specifična znanja.
 • Pri državnim institucijama nastupamo kao  ugledna i uvažena računovodstvena kuća.
 • Zapošljavamovrhunske stručnjake iz oblasti računovodstva i poreza.
 • Mnogo nam znače dobri poslovni običaji, pouzdanost i ljubaznost.
 • Svakom klijentu pristupamoindividualno u odnosu na njegove specifične potrebe.
 • Savetujemo u svim oblastima računovodstveno-finansijskog poslovanja i poreza.
 • Na računovodstvo gledamo i iz preduzetničkog ugla.
 • Preuzimamo svu odgovornost u vezi sa pravilnošću knjiženja.
 • Posleđujemo vam najnovije informacije o propisima..
 • Aktivnosarađujemo pri svim pregledima inspekcije.
 • Znanjem i iskustvom štedimo vaše vreme i novac.
 • Imamo uređeno radno vreme.
 • Imamo poslovne prostorijena lako dostupnim lokacijama.
 • Imamo uređenu politiku cena.

Pročitaj više

Postavite pitanje za ovu oblast

7 + 1 = ?

Korektivni događaji i sastavljanje FI

Za fer, objektivno i istinito prikazivanje i sastavljanje finansijkih izveštaja bitan je datum odobravanja finansijkih izveštaja
20.12.2019/by Ljiljana Milovanović

Pripremne radnje pre sastavljanja FI za 2019. godinu

Pre zaključenja poslovnih knjiga za 2019 godinu i sastavljanja obrazaca FI neophodno je sprovesti određene radnje
19.12.2019/by Ljiljana Milovanović

Sporedni troškovi zakupa i PDV

Odredbama člana 15. Pravilnika o računima propisano je da kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice.
02.12.2019/by Ljiljana Milovanović

Dobrovoljni izlazak iz sistema PDV

Postupak brisanja poreskih obveznika iz sistema PDV-a uređen je članom 38a Zakona o porezu na dodatu vrednost..
19.11.2019/by Ljiljana Milovanović

Auto dani i PDV

Troškovi čekanja  (prevoz vezan za uvoz dobara) smatraju se naknadom ili delom naknade za izvršeni promet usluge prevoza dobara u vezi sa  uvozom što znači da se na takvu naknadu ne obračunava PDV
18.11.2019/by Ljiljana Milovanović

Izmene ZPDG

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljeni su predlozi zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. 
09.11.2019/by Ljiljana Milovanović

Rashod po osnovu plaćеnog porеza na imovinu

Ukoliko je u ugovoru o zakupu nepokretnosti ugovoreno da zakupac ima obavezu plaćanja poreza na imovinu zakupljenog prostora koje je u vlasništvu fizičkog lica, porеski obvеznik jе imalac prava svojinе – fizičko licе.
08.11.2019/by Ljiljana Milovanović

APR – prijava preduzetnika

Preduzetnici koji su u toku 2019. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u obavezi su  da izvrše prijavu u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja.
06.11.2019/by Ljiljana Milovanović

Kako se vrši računovodstveno evidentiranje privremene i okončane situacije u slučaju kada je ugovorena valutna klauzula?

Privremene situacije i okončana situacija ispostavljaju se na osnovu izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih cena. Situacijama se prikazuju radovi na način i po specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji. Privremenim situacijama obračunava se vrednost radova izvedenih u toku građenja i ista se dostavlja naručiocu u primerenom roku po isteku perioda na koji se odnosi. 
02.11.2019/by Ljiljana Milovanović

Plaćanja ličnih izdataka poslovnom platnom karticom

02.09.2019/by Ljiljana Milovanović

poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

26.08.2019/by Ljiljana Milovanović

Preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva kao značajan postupak za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda poslovanja tokom korišćenja osnovnog sredstva

09.08.2019/by Ljiljana Milovanović
Load more