Šta je to konsalting i koji je njegov zadatak

Sam termin konsalting dolazi nam iz engleskog jezika, preciznije od reči consulting, što znači savetodavni. Shodno tome, logičan je zaključak da konsalting predstavlja davanje saveta u određenim oblastima.

Konsalting se koristi u poslovnom svetu kako bi označio preduzeća koja pružaju takozvane konsalting usluge, odnosno ona daju savete i stručna mišljenja koja su neophodna svakoj poslovnoj organizaciji. Ova preduzeća se nazivaju konsalting preduzeća i u njima  radi niz specijalizovanih stručnjaka.

Njihov osnovnni zadatak jeste da usmeravaju na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa internim ciljevima organizacije. Uporedo sa tim oni moraju detaljno pojasniti te zahteve i aktivno učestovati u razvoju procedura, izradi dokumentacije i tome slično.

Konsalting je izuzetno značajan, naročito u fazama razvoja i unapređenja poslovanja. Reč je o vrsti putokaza za preduzeća i organizacije koje nemaju dovoljno infomacija, znanja ili kadrova o određenoj oblasti.