Značajan segment usluge čini i izveštavanje prema grupi gde vršimo izradu grupnih izveštajnih paketa u skladu sa politikama grupacije. Takođe vršimo pripremu finasijskih izveštaja prema MSFI i/ili HSFI, kao i izradu mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zahtevima menadžmenta komanija.

Finansijska analiza poslovanja

Moderno finansijsko upravljanje odnosno finansijski menadžment kompanija bazira se na informacijama i rezultatima sistematskog praćenja, prikupljanja, obrade i obračuna složenih pokazatelja finansijskog poslovanja – odnosno na finansijskoj analizi poslovanja.Finansijska analiza je veoma detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultatposlovanja nekog preduzeća.

Postavite pitanje za ovu oblast

7 + 0 = ?