Cash flow za likvidnost – Excel primer za prva 4 meseca

U ovim otežanim uslovima poslovanja, popunjavanjem ovih podataka dolazite do informacije kako donete Uredbe, fiskalne pogodnosti i novčana davanja, eventualni krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19, utiču na vašu likvidnost. Kako prihvaćen moratorijum  tokom najmanje tri meseca vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona, utiče na likvidnost s obzirom da nakon moratorijuma, korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije uz duži period otplate.

Tabela u prilogu, izmenite podatke, prilagodite svojim potrebama u zavisnosti od delatnosti kojom se bavite.  Na taj način dođite do informacije da  li će zahvaljući donetom merama preduzeće moći da odgovori obavezama koje će dospeti za isplatu u određenom vremenskom periodu, kakva je prespektivna likvidnost preduzeća. Odluku kako prevazići eventualnu likvidnu napetost lakše je doneti nakon planiranja tokove gotovine.

Za dalji tekst morate biti ulogovani...