Cash Flow

Nelikvidnost pokazuje da  preduzeće nije u odredjenom momentu imalo raspoložive gotovine za namirenje svojih dospelih obaveza i zato je sagledavanje cash flow-a od izuzetnog značaja za preduzeće.

Cash Flow je prikaz priliva i odliva novca u odredjenom periodu.  Za sva  preduzeća, preduzeća iz mikro segmenta i preduzetnike, upravljanje Cash flow-om ima veliku važnost. Novčani tokovi, kao krvotok preduzeća, pa i njihovo planiranje, presudni  su za poslovanje.

Zbog velikog interesovanja za  exel tabelu Cash-flow snimljeno je upistvo -govorna poruka,  koja vam pomaže da  popunite tabelu tokova gotovine, da  planirate  priliv i odliv gotovine  za 2020. godinu i naredne godine.

Na taj način dolazite do informacije  kako donete Uredbe,  fiskalane pogodnosti i novčana davanja, eventualni krediti za održavanje likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19,   utiču na vašu likvidnost.

Kako prihvaćen moratorijum  tokom najmanje tri meseca vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona,  utiče na likvidnost s obzirom da nakon moratorijuma, korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije uz duži period otplate.

Popunjavanjem tabele dolazite do  značajnih   informacija  ne samo o  likvidnosti već i eventualnoj optimizaciji troškova poslovanja .

Uz ovo audio (zvuk) upustvo, u svakom trenutku možete  u skladu sa vašim potrebama i u zavisnosti od delatnosti kojom se bavite prilagoditi podatke, izmeniti ih i pristupiti popunavanju tabele.

Analizirajte svoju likvidnost, uz ovo upustvo popunjavanje tabele je jednostavno i brzo.

Svim članovim platforme tabela je dostupna. Zainteresovani mogu na   https://infoknjigovodja.com, u oviru registracije, popuniti pristupnicu i na taj načun imati pristup platformi, svim postovima, video snimcima kao i primeru popunjene tabele koju mogu menjati i prilagoditi svojim potrebama