Direktna davanja i lična zarada preduzetnika

Veliki broj preduzetnika je u dilemi, da li preduzetnik koji isplačuje ličnu zaradu u neto iznosu od  15.421 dinara (obračunava porez i doprinose na najnižu osnovicu od 25.801 dinar) treba da uveća obračun lične zarade do nivoa od 30.367,04 neto.

Odgovor na ovo pitanje :

  1. Direktno davanje i fiskalna pogodnost u vidu odlaganja dospelosti za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika dve su različite mere koje nisu ni u kakvoj direktnoj vezi;
  2. 2. Nijedna odredba Uredbe ne upućuje na to da se direktno davanje preduzetnikukoji se opredelio za isplatu  LZ,  odnosi na njegovu ličnu zaradu;
  3. Jedini osnov za obračunavanje poreza i doprinosa kod isplata za preduzetnika  je isplata lične zarade ( dato i mišljenje Ministarstva finansija broj 430-00-197/2019-04 od 21.10.2019.godine).

Iz napred navedenog preduzetnik ima dve opcije:

                    PRVA OPCIJA

-Ukupan iznos davanja tretira kao ličnu zaradu, kada na iznos neto zarade od 30.367,00 dinara obračunava poreze i doprinose koji u ovom slučaju iznose :

-porez na dohodak 10%,   iznos od 3.746,43 dinara;

-doprinos PIO  25,50 %, iznos od  13.709,89 dinara;

-doprinos za zdravsveno osigurnaje  10,30%, iznos od 5.537,72 dinara;

-doprinos za nezaposlenost 0,75 %, iznos od 403,23 dinara.

Ukupne poreske obaveze za isplatu lične zarade na navedenu  osnovicu iznose 23.397,27 dinara- odlaganje dospelosti za poreze do 04.01.2021. godine

Neto iznos lične zarade preduzetnika iznosi 30.367,00 dinara, direktno davanje sa posebnog računa na tekući račun preduzetnika

                    DRUGA OPCIJA 

Ukupan iznos davanja tretira samo kao prihod preduzetnika,  isplati  sredstva sa namenskog računa na svoj lični tekući račun (knjiženje preko računa 723) , uz šifru plaćanja 241.

Obračunava ličnu zaradu kao i svaki mesec pre donete Uredbe. Na primer, ukoliko se preduzetnik   opredelio za isplatu lične zarade i obračunava porez i doprinose na najnižu osnovicu od 25.801 dinara, poreske obaveze na ovu najnižu bruto osnovisu su :

  1. porez na dohodak 10%,   iznos od 950,10 dinara;

2.doprinos PIO  25,50 %, iznos od  6.579,25 dinara;

3.doprinos za zdravsveno osigurnaje  10,30%, iznos od 2.657,50 dinara;

  1. doprinos za nezaposlenost 0,75 %, iznos od 193,51 dinara.

Ukupne poreske obaveze za isplatu lične zarade na navedenu najnižu osnovicu doprinosa,     iznose 10.380,36 dinara, odlaganje dospelosti za poreze do 04.01.2021. godine

    Neto iznos lične zarade preduzetnika iznosi 15.420,63 dinara, isplaćuje iz sopstvenih     sredstava ( a iznos davanja tretira kao prihod preduzetnika)