Fiskalne pogodnosti – Preduzetnici

PREDUZETNIK FISKALNE POGODNOSTI:

Odlaganje dospelosti za plaćanje i odlaganje plaćanja javnih prihoda, direktna davanja

POSTUPANJE
Paušalac

bez zaposlenih

1. akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, za 4. januar 2021. godine, plaćanje svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza –  u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022. godine.

2..Direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe.

Jedina obaveza podnošenje  IPB ukoliko paušalac ima otvoren tekući račun kod više od JEDNE Banke

Koriste mere po samoj Uredbi, bez posebnog prijavljivanja.

Paušalac koji ima zaposlene 1.  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, za 4. januar 2021. godine, plaćanje svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza –  u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022. godine.

2.poreza na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade zaposlenih.

3..Direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe.

Podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa  za zaposlene i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01. 2021. godine .
Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade,  u pitanju je osnovna delatnost,

bez zaposlenih

1.  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, za 4. januar 2021. godine, plaćanje svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza –  u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022. godine.

2.poreza na ličnu zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu .

3.Direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe.

Podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) sa šifrom prihoda 103106000  i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01. 2021. godine .
Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade,

ima  zaposlene,

u pitanju je osnovna delatnost

1.  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, za 4. januar 2021. godine, plaćanje svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza –  u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022. godine.

2.poreza na zarade i naknade zarada i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade zaposlenih.

3.poreza na ličnu zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu

4..Direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe.

1. Podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa za zaposlene  i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01. 2021. godine .

2.Podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) sa šifrom prihoda 103106000  i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01. 2021. godine .

Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade, nema zaposlene,

u pitanju je osnovna delatnost

1.  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020, za 4. januar 2021. godine, plaćanje svih obaveza na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza –  u periodu 01.01.2021 – 31.12.2022. godine.

2.poreza na ličnu zaradu  doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zarade

4..Direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe.

1. Podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) sa šifrom prihoda 103106000  i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04.01. 2021. godine .

Napomena:  Preduzetnik koji obavlja delatnost kao dopunsku delatnost ( iz radnog odnosa) nema pravo  na direktna bespovratna davanja definisana u članu 2. tačka 3. Uredbe .