Uredba i martovske zarade, primeri iz prakse

Nakon donosenja Uredbe i uputstva na koji nacin se preko valute placanja 04.01.2021. u PPP PD ulazi u proces dobijanja pomoci, po 3 minimalne zarade za 3 meseca, situacije u praksi su različite u  zavisnosti da li je/ nije  obveznik  podneo Obrazac PPP PD ZA MESEC MART

PRIMERI ZA MARTOVSKE ZARADE –NIJE PODNET PPP PD DO DANA STUPANJA NA SNAGU UREDBE

Primer 1.

ISPLAĆENA NETO ZARADA IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA  ZA MESEC MART    u visini obračunate zarade  Komentar
Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 12.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 01.04.2021.. godine.

Odlaganje dospelosoti poreza i doprinosa

Odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koriste počev od zarade za  MART mesec, 

slede april i maj

Direktna davanja u visini  mesečne minimalne zarade koju država isplaćuje iz budžeta, u skladu sa članom 9. Uredbe. Ostvaruje za APRILSKU zaradu( iznos će biti iplaćen na poseban račun u maju mesecu)

MAJSKA ZARADA -U JUNU

JUNSKA ZARADA -U JULU

Napomena: 

-U navedenom primeru, odlaganje dospelosoti poreza i doprinosa su za mesec mart, april, maj .

-Direktna davanja u visini  mesečne minimalne zarade koju država isplaćuje iz budžeta, u skladu sa članom 9. Uredbe osvtvariće se za mesec  april, maj, jun .

Primer 2.

Opis-ISPLAĆEN DEO  NETO ZARADE iz sopstvenih sredstava -kao razlika obračunata minus minimalna Komentar
Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 12.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 01.04.2021.. godine. Odlaganje dospelosti poreza i doprinosa koriste počev od zarade za  MART mesec
Direktna davanja u visini  mesečne minimalne zarade koju država isplaćuje iz budžeta, u skladu sa članom 9. Uredbe. Ostvaruje za MARTOVSKU  zaradu ( iznos će biti iplaćen na poseban račun u maju mesecu)

Napomena: 

-U navedenom primeru, odlaganje dospelosoti poreza i doprinosa su za mesec mart, april, maj .

-Direktna davanja u visini  mesečne minimalne zarade koju država isplaćuje iz budžeta, u skladu  sa članom 9. Uredbe ostvariće se za mesec  mart, april, maj ( uplate na poseban račun u maju, junu, julu)