Минмална зарада као подршка послодавцу у пракси

У очекивању додатних тумачења појединих одредби донете Уредбе, тренутна ситуација је следећа:

Рефундација износа са посебног рачуна на  редовни текући рачун за послодавца који аплицира за погодности, а запосленима исплати пун износ обрачунате зараде није у складу са Уредбом. Тај износ се уплаћује на текући рачун запосленог. Уредбом је дефинисано да  у случају да привредни субјект не пренесе новчана средства са посебног рачуна из става 2. овог члана на текуће рачуне лица за која су добијена директна давања у складу са овом уредбом до дана гашења тог посебног рачуна, банка преноси (врши повраћај) средства с тог рачуна на посебан рачун из става 1. овог члана- Министарства финансија – Управе за трезор.

Уколико послодавац исплати разлику зараде из својих средстава до износа минималне тзараде, намеће се  питање и дилема  да ли ће запослени чекати исплату  минималне зараде РЕЦИМО ЗА АПРИЛ 2020 до јуна месеца 2020. године  (као разлике између обрачунате зараде и износа који исплаћује послодавац из својих средстава, а у складу са  чланом 9. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору).

Наиме,  могуће је  да се оствари право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета, и то:

у мају 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период март 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јуну 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године;

– у јулу 2020. године у износу који се добија као производ броја запослених са пуним радним временом за чије је зараде и накнаде зарада поднео Образац ППП-ПД за обрачунски период мај 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године.

Ако тумачимо Уредбу, наведено значи  да уколико се изврши исплата зараде за април 2020. на почетку маја месеца, рецимо  3. маја, запослени ће примити 3. маја разлику између обрачунате зараде и минималне зараде,  а на износ разлике у износу  минималне зараде чекаће најмање месец дана (у складу са чланом 9. Уредбе ОВА ИСПЛАТА НА ПОСЕБАН НАМЕНСКИ РАЧУН  извршиће се  у јуну месецу).

Ако  тумачимо  Уредбу, послодавац који исплати пун износ зараде запосленом  у нашем примеру 3 маја, не може извршити рефундацију износа са посебног рачуна на свој редовни текући рачун, што у наведеном примеру значи да запослени радник ипак мора чекати на разлику зараде узносу минималне зараде најмање месец дана за сваки  месец обрачунског периода.

Ако тумачимо Уредбу, за сваки месец износ  бесповратних новчаних средстава је у висини  минималне нето зараде за март 2020. године ( 30.367,04 динара).