Barkod obeležavanje od 31.01.2020.

Novi Zakon je uveo i obavezu da roba u maloprodaji bude označena mašinski čitljiviom oznakama, poput bar-koda

U skladu sa usvojenim   Zakonom  o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 – dalje: Zakon ) kao i u skladu sa odredbom člana 34. stav 1. Zakona, roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke:

  • o nazivu i vrsti robe;
  •  tipu i modelu u skladu sa prirodom robe;
  •  količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe;
  •  poslovnom imenu proizvođača; 
  • za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje;  

Proizvođač, odnosno za robu iz uvoza uvoznik, dužan je da snabde robu deklaracijom sa tačnim podacima iz stava 1. ovog člana. 

Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina: 

  • na robi ili na njenom pakovanju ; 
  • neposredno pored robe na mestu prodaje; 
  • u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu.

Odredbom člana 34. stav 8. Zakona, propisano je da roba pored deklaracije koja sadrži navedene podatke  mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.). 

Svi proizvodi u maloprodaji od 31. januara moraju da imaju mašinski čitljivu oznaku , kao što je  bar-kod ili kju-ar kod.