Predavanje – Ekonomska škola Čačak

Kraj godine, na moje veliko zadovoljtvo, obeležilia sam  predavanjem koje je održano u Ekonomskoj školi u Čačku na temu” Primena propisa o PDV u praksi”.

Zadovoljstvo je biti predavač ovim divnim pametnim, ambicioznim  mladim ljudima, budućim studentima. 

Pozitivna energija, beskrajna lepota i mladost, želja za znanjem koje su pokazali ovi mladi ljudi, za mene predstavljaju motiv i dodatni  impuls da im uvek kad to požele, prenosim svoje praktično iskustvo i znanje.

Još jednom  hvala profesorima Ekonomske škole  na pozivu.