10. i 12. septembra 2019. održana radionica “Timski rad kao preduslov razvoja i inovativnosti” na zahtev UPŽ “Nadežda Petrović” i njihovih članica.

Akcenat je stavljen na timski rad i mogućnost razmišljanja timski, a ukoliko to nismo kako da iskoristimo prednosti timskog rada.

Kompanija je uspešna onoliko, koliko su uspešni ljudi koji je vode i koji su zaposleni u njoj. Bez obzira da li je ona na početku poslovanja ili je već duže prisutna na tržištu, od presudnog značaja za uspešan rad i razvoj je  da zaposleni funkcionišu kao tim. Svako od zaposlenih treba da uloži trud i da svoj doprinos kako bi timski rad doneo najbolje rezultate. Kada se efikasno radi u timu javlja se sinergija,motivacija, podiže samopouzdanje, stiču se nove ideje…. To dovodi do toga da članovi tima ulažu maksimalan trud, dok se vreme obavljanja posla smanjuje a efikasnost rezultata povećava.

Preduzetnice su na kraju interaktivnog predavanja, same mogle da  klasifikuju u kojoj fazi je njihove preduzeće kao tim i da li ga treba stimulisati da to postane.

“Timski rad od prosečnih ljudi pravi natprosečne rezultate”, je poruka sa kojom su izašle preduzetnice nakon radionice u Čačku.