Računovodstveno evidentiranje internet prodaje

Imajući u vidu sve veću zastupljenost prodaje robe putem interneta, kao i dileme koje su se pojavile prilikom računovodstvenog evidentiranja takvog načina prodaje, dajemo osnovne smernice i pravila kojih je neophodno pridržavati se u evidentiranju poslovnih promena pravnih lica koja obavljaju elektronsku trgovinu na malo.

Daljinska trgovina na malo je prodaja robe/usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan. Tu naročito spada elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata.

Primer: Dostava se vrši putem kurirske službe, a troškovi dostave su uključeni u prodajnu cenu dobara.       Kurirska služba je isporučila dobro  kupcu, naplatila iznos iznos sa troškovima dostave,  i dostavila društvu prijemni list potpisan od strane kupca.  Naplaćeni iznos kurirska služba je uplatila na tekući račun društva.  Privredno društvo je primilo fakturu za pruženu uslugu dostave dobara od strane kurirske službe krajem meseca   Obaveza prema kurirskoj službi je plaćena sa tekućeg računa. Računovodstveno evidentiranje

Ostatak teksta možete pročitati samo ako ste član